شمارش معکوس برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش معکوس برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

۹ ماه و شش روز پس از رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، این روند رسماً آغاز شد. ساعاتی پیش نماینده بریتانیا در اتحادیه اروپا، نامه ترزا می نخست وزیر این کشور را به رئیس شورای اروپا تحویل داد.

خانم می به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که این روند برگشت ناپذیر است.

بهرنگ تاج دین گزارش می‌دهد.