پیش نویس دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مذاکرات جدایی بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش نویس دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مذاکرات جدایی بریتانیا

شورای اتحادیه اروپا درباره جزئیات روند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیش نویس دستورالعمل خود را منتشر کرده. این شورا بار دیگر گفته مذاکرات تجاری تنها زمانی انجام می‌شود که دو طرف بر سر مسائل موجود درباره شرایط خروج بریتانیا، توافق کرده باشند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، گفته امیدوار است ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، تا شش ماه دیگر شاهد پیشرفت کافی در گفتگوها باشند، تا بعد از آن مذاکرات درباره روابط آتی دو طرف آغاز شود.

علیرضا فولادیگزارش می‌دهد.