بوداپست پناهجویان را به زور به اردوگاههایی در مرز صربستان می فرستد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوداپست پناهجویان را به زور به اردوگاههایی در مرز صربستان می فرستد

در مجارستان، مقام‌ها می خواهند پناهجویان را به اردوگاه‌های کانتینری در مرز صربستان منتقل کنند. اما این کار ممکن است با مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا به تعویق بیفتد. نیک تورپ از مرز مجارستان و صربستان گزارشی فرستاده که باهم می‌بینیم.

موضوعات مرتبط