صنعت پررونق سریال های تلویزیونی ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صنعت پررونق سریال های تلویزیونی ترکیه

چند سالیست که سریال های تلویزیونی ساخت ترکیه گوی رقابت را از دیگر تولیدکنندگان عمده ربوده و این کشور را به یکی از صادرکنندگان عمده سریال های داستانی در جهان تبدیل کرده. داستان های عشقی که گاه بیشتر از دو نفر درگیرش می شوند یا روایت های تاریخی از زندگی درباریان عثمانی باعث شده بینندگان تلویزیون از آمریکای جنوبی تا آفریقا و از شبه جزیره بالکان تا شبه جزیره هند بیینده این سریال ها باشند. درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری این صنعت باعث شده تا دولت ترکیه مشوق هایی را به تولیدکنندگان ارایه دهد. خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد.