نوزادانی که در چین معجزه نامیده شده‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوزادانی که در چین معجزه نامیده شده‌اند

حدود یک سال پیش بود که چین به خاطر نگرانی از کاهش جمعیت جوان و نیروی کار، سیاست بحث برانگیز تک فرزندی را کنار گذاشت. در این مدت ۱۸ میلیون نفر به دنیا آمدند که ۸ درصد بیشتر از سال پیش از آن بود. کری گرِیسی خبرنگار بی بی سی در چین می گوید بسیاری از مادران مسن تر که پس از درمان نازایی، رویان خود را ذخیره کرده بودند برای داشتن یک فرزند دیگر دست به کار شده اند.