تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه در از حمله موشکی آمریکا در سوریه می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه در از حمله موشکی آمریکا در سوریه می‌گوید

در واکنش به حمله آمریکا، روسیه میگوید سیستم دفاعی ارتش سوریه را تقویت میکند. مسکو از اقدام واشنگتن بشدت انتقاد کرده و حتی گفته همکاری با آمریکا برای هماهنگی پروازها در آسمان سوریه را معلق میکند.