بیش از ۴۰ کشته در انفجار در دو کلیسای قبطیان در مصر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۴۰ کشته در انفجار در دو کلیسای قبطیان در مصر

در مصر در دو کلیسای مسیحیان قبطی دو انفجار رخ داده است. در انفجار اول در کلیسای جرجیس قدیس در شهر طنطا دست کم ۲۵ نفر کشته شدند و بیش از هفتاد نفر زخمی. این انفجار در حالی رخ داد که همزمان با سایر مسیحیان جهان در این کلیسا مراسم عید سَباسِب یکی از مناسبتهای مهم مسیحیان برپا بود. اندکی بعد انفجار دیگری در مقابل کلیسای مرقس قدیس در شهر اسکندریه رخ داد. در این انفجار دست کم یازده نفر کشته شدند. داعش مسوولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می دهد

موضوعات مرتبط