کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز آغاز ‌شد

از راست: مارین لوپن، ژان لوک ملنشون، بنوا هامون، امانوئل ماکرون و فرانسوا فیون حق نشر عکس Reuters
Image caption از راست: مارین لوپن، ژان لوک ملنشون، بنوا هامون، امانوئل ماکرون و فرانسوا فیون

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به طور رسمی از امروز (دوشنبه ۱۰ آوریل) شروع ‌شده است.

براساس نظر سنجیهای پیش از انتخابات گمان زده می‌شود که امانوئل ماکرون با گرایش میانه و مارین لوپن از جبهه ملی با گرایش راست افراطی پیروز دور اول خواهند بود و برای تعیین رهبر آینده کشور در دور دوم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت

انتخابات فرانسه روز ۲۳ آوریل برگزار خواهد شد. دور دوم در صورت لزوم روز ۷ مه برگزار خواهد شد.

اما علیرغم این گمانه‌زنیها، ژان لوک ملنشون دیگر نامزد انتخاباتی با گرایش چپ توانسته است بویژه در دو مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی خوب ظاهر شود و موقعیت خود را بهتر کند. در واقع و براساس یک نظر سنجی انتخاباتی او اکنون در مکان سوم جای دارد.

براساس همین نظر سنجی فرانسوا فیون نامزد راست میانه و نخست وزیر سابق فرانسه که گرفتار یک رشته رسوایی‌هاست به مکان چهارم سقوط کرده است.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.