'کاهش اعدام در ایران و پاکستان آمار جهانی را پایین آورد'

مراسم خاکسپاری یک اعدام شده در پاکستان

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

آمار اعدام ها در پاسکتان ۷۳ درصد افت کرد

سازمان عفو بین الملل می گوید که آمار اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۱۶ در جهان ۳۷ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است که تا حدود زیادی به دلیل افت آمار اعدام در ایران و پاکستان است.

به گفته عفو بین الملل حداقل ۱۰۳۲ نفر سال گذشته در جهان اعدام شدند درحالی که آمار اعدام در سال قبل از آن ۱۶۳۴ نفر بود.

این گروه می گوید کاهش آمار اعدام ها عمدتا به دلیل افت این آمار در ایران و پاکستان است.

سال پیش حداقل ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شدند که خیلی کمتر از اعدام ۹۷۷ نفر در سال ۲۰۱۵ است. عفو بین الملل افزایش شدید اعدام ها در سال ۲۰۱۵ در ایران را گزارش داده بود که می گوید علت آن معلوم نیست. اما به گفته این گروه اکثر اعدام شدگان در ارتباط با اتهامات مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند.

این گروه دریافت که از میان اعدام شدگان در ایران حداقل دو نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند که به گفته عفو بین الملل ناقض قوانین بین المللی است.

این گروه می گوید که آمار ایران ۵۵ درصد کل آمار اعدام ها در جهان را تشکیل می دهد.

البته به گفته "عفو" تصور می شود که آمار اعدام ها در چین از کل مجموع آمار جهانی بالاتر باشد اما به دلیل فقدان اطلاعات موثق در این گزارش وارد نشده است.

براساس این گزارش آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۰۶ در میان پنج کشور اول از نظر آمار اعدام قرار نگرفته.

ایران، پاکستان، چین، عربستان سعودی و عراق پنج کشور اول را تشکیل می دهند.

آمار اعدام در پاکستان از ۳۲۶ مورد ثبت شده در سال ۲۰۱۵ به حداقل ۸۷ مورد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. آمار اعدام در پاکستان در سال ۲۰۱۵ اوج گرفت که در پی برداشته شدن ممنوعیت هفت ساله اعدام در واکنش به حمله مرگبار طالبان به مدرسه ای در پیشاور بود.

این کشور سپس دادگاه های نظامی تشکیل داد تا غیرنظامیان مظنون به جرایم تروریستی را محاکمه کند. در سال ۲۰۱۶ حداقل ۴ نفر از اعدام شدگان در دادگاه های نظامی محکوم شده بودند.

در آمریکا آمار اعدام به کمترین حد از سال ۱۹۹۱ رسید. اما عفو بین الملل گفت که مقام های ایالت آرکانزا "شمار تکان دهنده ای از اعدام ها" را برای سال جاری برنامه ریزی کرده اند که نشان می دهد "این تصویر به چه سرعتی می تواند عوض شود."

علیرغم کاهش چشمگیر اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶، مجموع آن همچنان بالاتر از میانگین ثبت شده در دهه پیش بود.

این گروه دریافت که در اروپا و آسیای میانه، فقط بلاروس و قزاقستان به مجازات اعدام متوسل می شوند.

براساس این گزارش ۱۰۴ کشور جهان مجازات اعدام را با وضع قوانین لغو کرده اند یا در عمل از اجرای آن خودداری می کنند. این درحالی است که در سال ۱۹۹۷ فقط ۶۴ کشور اعدام نداشتند.

در سال ۲۰۱۶ دو کشور بنین و نائورو مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و چند کشور دیگر گام هایی برای محدود کردن استفاده از این مجازات برداشتند.

عفو بین الملل آمارهایش را با استفاده از ارقام رسمی، گزارش های رسانه ای و اطلاعات ارائه شده توسط افراد محکوم به اعدام و خانواده ها و نمایندگان آنها تهیه می کند.