تحریم روسیه در نشست گروه هفت رای نیاورد

وزرای خارجه گروه هفت در پایان نشست دو روزه‌شان در ایتالیا برای تشدید تحریم‌های روسیه و سوریه به توافق نرسیدند. منابع نزدیک به دولت بریتانیا می‌گویند وزرای خارجه گروه هفت به این نتیجه رسیدند که تا پایان تحقیقات درباره ماهیت حمله خان شیخون تحریم تازه ای وضع نشود. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.