ادامه جنجال شرکت هواپیمایی یونایتد

ادامه جنجال شرکت هواپیمایی یونایتد

شرکت هواپیمایی یونایتد می‌گوید از این به بعد برای خارج کردن مسافران از هواپیمایی که ظرفیتش پرشده، از ماموران پلیس استفاده نمی‌کند.

بعد از انتشار ویدیویی از بیرون کردن یک مسافر، یونایتد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. مدیرعامل یونایتد دوباره عذرخواهی کرده اما می‌گوید استعفا نمی‌کند.