جدال لفظی مقامهای آمریکایی و روسی سر بحران سوریه

جدال لفظی مقامهای آمریکایی و روسی سر بحران سوریه

جدال لفظی مقامهای آمریکایی و روسی سر بحران سوریه بالا گرفته. اختلافاتی که بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه سوری در جواب به یک انفجار شیمیایی بیشتر شده. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید هربار که حکومت سوریه روی مردمش بمب می‌اندازد، مسکو در چشم جهان بی‌اعتبارتر می‌شود. همزمان، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به مسکو رفته و محور صحبتها، سوریه است.