همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه

همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه

یکشنبه در ترکیه همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی برگزار خواهد شد و اگر تازه‌ترین نظرخواهیها درست از آب دربیاید، اکثریت کمی از مردم ترکیه به آن آری خواهند گفت. رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری می‌گوید این تغییرات از جمله افزایش اختیارات ریاست جمهوری به سود کشور است. منتقدان نظر دیگری دارند. خبرنگارمان خشایار جنیدی به مواضع احزاب درباره این همه پرسی نگاه کرده است.