دیدار رئیس جمهور امریکا و دبیرکل ناتو

دیدار رئیس جمهور امریکا و دبیرکل ناتو

فقط درباره روابط با روسیه نیست که دیدگاه‌های دونالد ترامپ تغییر پیدا کرده و در تضاد با صحبتهای او پیش از به قدرت رسیدن است. رییس جمهور آمریکا که بشدت به سیاستهای پولی چین تاخته بود بعد از ملاقاتش با رییس جمهور چین گفت نظرش عوض شده. او همچنین از ناتو انتقاد کرده بود و این نهاد را منسوخ توصیف کرده بود. اما دیروز از اهمیت ناتو گفت و آن را ستود. بهمن کلباسی گزارش می دهد.