تخلیه شهرکهای تحت محاصره در سوریه؛ طرحی برای جابجا شدن طرفداران دولت با مخالفان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخلیه شهرک‌های تحت محاصره در سوریه؛ طرحی برای جابجا شدن طرفداران دولت با مخالفان

در سوریه، جابجا کردن هزاران نفر از مردم و شبه نظامیان از چهار شهرک آغاز شده. تخلیه دو شهرک تحت محاصره مخالفان و دو شهرک تحت محاصره نیروهای دولتی. این توافقی است که با میانجیگری ایران و قطر انجام می شود. در همین حال در مسکو، وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه حمله موشکی آمریکا را به یک پایگاه هوایی سوریه، محکوم کردند. کسری ناجی از آخرین تحولات می‌گوید.

موضوعات مرتبط