تخلیه شهرک‌های تحت محاصره در سوریه؛ طرحی برای جابجا شدن طرفداران دولت با مخالفان

در سوریه، جابجا کردن هزاران نفر از مردم و شبه نظامیان از چهار شهرک آغاز شده. تخلیه دو شهرک تحت محاصره مخالفان و دو شهرک تحت محاصره نیروهای دولتی. این توافقی است که با میانجیگری ایران و قطر انجام می شود. در همین حال در مسکو، وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه حمله موشکی آمریکا را به یک پایگاه هوایی سوریه، محکوم کردند. کسری ناجی از آخرین تحولات می‌گوید.