ادامه درگیری‌های پراکنده بین نیروهای اوکراین و شبه نظامیان جدایی طلب حامی روسیه

با اینکه نبردهای سنگین در شرق اوکراین متوقف شده، درگیری‌های پراکنده بین نیروهای اوکراین و شبه نظامیان جدایی طلب حامی روسیه ادامه دارد. در سه سال گذشته، بخش‌های هم مرز با روسیه عملا از بقیه اوکراین جداشده و در دست جدایی طلبان است. گزارش تام باریج را از نزدیکی آودیفکا ببینیم، شهری که هنوز در دست نیروهای دولتی است.