مایک پومپئو به ایران هشدار داده رفتار آمریکا با دولت قبلی فرق می کند

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، ایران را تهدید کرده که مفاد برجام را مو به مو عمل کند وگرنه آمریکا آماده است روش‌های سختی درپیش گیرد. اقداماتی که مایک پومپئو می‌گوید با دولت قبلی آمریکا متفاوت خواهد بود. او در صحبت‌هایش همچنین سایت افشاگر ویکی لیکس را یک سازمان اطلاعاتی متخاصم غیر‌دولتی توصیف کرد. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.