آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه؛  اردوغان در جمع هوادارانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه؛ اردوغان در جمع هوادارانش

نظرسنجی‌ها درباره همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه نشان می‌دهد که رقابت بین هواداران و مخالفان نزدیک است. دولت ترکیه سعی می‌کند با وعده رشد اقتصادی در مناطق کردنشین رای جمع کند. ۱۰ میلیون کرد واجد شرایط رای دادن هستند و در انتخابات قبلی شش و نیم میلیون نفر از آنها به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای دادند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط