آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه؛ اردوغان در جمع هوادارانش

نظرسنجی‌ها درباره همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه نشان می‌دهد که رقابت بین هواداران و مخالفان نزدیک است. دولت ترکیه سعی می‌کند با وعده رشد اقتصادی در مناطق کردنشین رای جمع کند. ۱۰ میلیون کرد واجد شرایط رای دادن هستند و در انتخابات قبلی شش و نیم میلیون نفر از آنها به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای دادند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.