آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه

ساعتی پیش، مهلت رسمی تبلیغات برای همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه به پایان رسید. رجب طیب اردوغان در آخرین روز تبلیغات در یک گردهمایی موافقان تغییرات پیشنهادی، گفت رأی آری، ترکیه را قدرتمندتر می‌کند. ولی مخالفان او معتقدند تغییر حکومت ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی، به تشکیل دولتی خودکامه منجر می‌شود. گزارش ژیار گل را از آنکارا ببینید.