تاثیر انتخابات فرانسه بر رابطه فرانسه با ایران

در فرانسه بازار بحث‌های انتخاباتی داغ است و شمارش معکوس برای دور اول انتخابات که یکشنبه آینده برگزار می‌شود، آغاز شده. انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت این کشور و متحدان اروپایی‌اش را عوض کند. اما نتیجه این انتخابات چه تاثیری بر بحران‌های خاورمیانه و رابطه فرانسه با ایران خواهد داشت؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهد.