تاثیر انتخابات فرانسه بر رابطه فرانسه با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر انتخابات فرانسه بر رابطه فرانسه با ایران

در فرانسه بازار بحث‌های انتخاباتی داغ است و شمارش معکوس برای دور اول انتخابات که یکشنبه آینده برگزار می‌شود، آغاز شده. انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت این کشور و متحدان اروپایی‌اش را عوض کند. اما نتیجه این انتخابات چه تاثیری بر بحران‌های خاورمیانه و رابطه فرانسه با ایران خواهد داشت؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهد.