فرار از جنگ و افتادن در دام بمب گذار انتحاری

فرار از جنگ و افتادن در دام بمب گذار انتحاری

شمار کشته شدگان حمله انتحاری به اتوبوس‌های کسانی که از دو شهر تحت محاصره سوریه تخلیه می‌شدند، به دست کم ۱۲۶ نفر رسیده که به گفته گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه، بیش از ۶۸ نفر از آنها کودک هستند. این نگرانی هست که شمار قربانیان بیشتر شود؛ چون صدها نفر زخمی شده اند. کار تخلیه هماهنگ چهار شهر تحت محاصره، که با ابتکار ایران از یک طرف و قطر از طرف دیگر شروع شده، پس از انفجار دیروز از سر گرفته شده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان این حمله را اقدامی رذیلانه توصیف کرده. کسری ناجی از تازه ترین فاجعه جنگ سوریه گزارش می دهد: