آوار کوه زباله بر روی مساکن مسکونی دست کم ۲۸ نفر را کشت

آوار کوه زباله بر روی مساکن مسکونی دست کم ۲۸ نفر را کشت

تعداد افرادی که در اثر فرو ریختن یک کوه زباله بر روی منازل مسکونی در سریلانکا کشته شدند، رو به افزایش است. مقام های سریلانکا می گویند هنوز ۳۰ نفر ناپدید هستند و مرگ ۲۸ نفر هم تایید شده. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.