جشن موافقان تغییر ساختار سیاسی ترکیه

جشن موافقان تغییر ساختار سیاسی ترکیه

طرفداران رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، سرمست از باده پیروزی در همه پرسی دیروز، مشغول پایکوبی‌اند. ولی جمعیتی کم و بیش به همان اندازه که رای نه داده‌اند می‌گویند همه پرسی منصفانه و دموکراتیک نبوده. نهادهای نظارتی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا هم با مخالفان هم‌صدا شده اند و می گویند هواداران رئیس جمهوری برای بسط قدرت او از امکانات دولتی بهره برده‌اند و نتیجه‌ای مخدوش را رقم زده‌اند. ولی وقتی نهاد ناظر بر انتخابات در ترکیه نتیجه را تایید کرده، احزاب مخالفی که خواهان ابطال نتیجه‌اند راه به جایی می‌برند؟ دیروز اندکی بیشتر از ۵۱ درصد رای دهندگان به همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه جواب مثبت دادند که معنایی غیر از تغییر ساختار سیاسی به نفع رجب طیب اردوغان ندارد. ژیار گل گزارش می‌دهد.