افتتاح بی سابقه نمایشگاه بزرگ تولیدات صنعتی ازبکستان در دوشنبه

امروز برای نخستین بار بعد از فروپاشی اتحاد شوروی یک نمایشگاه تولیدات صنعتی ازبکستان در شهر دوشنبه افتتاح شد. برگزاری این نمایشگاه یکی دیگر از تلاش‌های دو کشور همسایه برای عادی کردن روابطشان بعد از درگذشت اسلام کریمف، رئیس جمهوری ازبکستان، است. در روزهای برگزاری نمایشگاه، همایش بازرگانان و صاحبان شرکت‌های خصوصی دو کشور برگزار خواهد شد. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.