فرانسوی‌های ایرانی تبار از انتخابات فرانسه چه میخواهند؟

فرانسوی‌های ایرانی تبار از انتخابات فرانسه چه میخواهند؟

فرانسه یکی ‌از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کشورهای میزبان مهاجرت ایرانیان به اروپا بوده و حالا کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از چهار شهروند فرانسوی ایرانی‌تبار دعوت کردیم که نظرشان را در باره انتخابات و نامزدها در میان بگذارند.