پیش بینی افزایش رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش بینی افزایش رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی

صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشدی بیش از انتظار پیش بینی کرده است. این نهاد می گوید افزایش تولید و تجارت در اروپا، ژاپن و چین باعث افزایش رشد اقتصادی شده ولی سیاستهای حمایت از تولید داخلی در بعضی اقتصادهای بزرگ ممکن است جلوی رونق جهانی را بگیرد. صندوق از سیاستهای مالی رئیس‌جمهوری آمریکا هم ابراز نگرانی کرده است. امیر پایور گزارش میدهد.