همجنسگرایان چچن قربانی 'شکنجه و آدم‌ربایی'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همجنسگرایان چچن قربانی 'شکنجه و آدم‌ربایی'

در جامعه محافظه کار چچن با اکثریت مسلمان، همجنسگرایان با خطرات زیادی روبرو می‌شوند. فعالان حقوق همجنسگرایان از شکنجه، آدم ربایی، زندان و حتی مرگ این افراد گزارش می‌دهند. اما رئیس این جمهوری خودمختار روسیه، گزارش را تهمت و تحریف واقعیت خوانده است. سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی در مسکو به یکی از خانه‌های امن رفته و با عده ای از این افراد گفت وگو کرده. هویت آنها پنهان نگه داشته شده است.

موضوعات مرتبط