ناآرامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناآرامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

کمتر از ۱۲ ساعت دیگر رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه آغاز می‌شود. کشوری که در آن برگزاری یک انتخابات امن و بدون حادثه، حالا به اندازه نتیجه آن اهمیت پیدا کرده. در همین مورد نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که ۵۰ هزار نیروی پلیس و ارتش امنیت انتخابات را تامین خواهند کرد. آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهد.