بومیان برزیل با تیر و کمان با پلیس درگیر شدند

حق نشر عکس Reuters
Image caption مامور پلیس مسلح به اسلحه گرم در برابر فرد بومی مسلح به تیر و کمان

روز سهشنبه تعدادی از اعضای بومیان برزیل در تظاهراتی در برازیلیا، پایتخت این کشور با پلیس شورشی درگیر شدند.

در این تظاهرات، هزاران نفر در اعتراض به دست اندازی به زمین‌هایشان توسط کشاورزان و صاحبان صنایع چوب‌بری در برابر مجلس تجمع کردن و خواستار حفظ حقوق خود شدند.

به گفته پیکارگران سال گذشته سیزده تن از بومیان در درگیری بر سر زمین جان خود را از دست دادند.

پلیس گفته است که به منظور جلوگیری از ورود شماری از تظاهرکنندگان به مسیر منتهی به ساختمان کنگره ناگزیر از توسل به زور شد.

حق نشر عکس EPA
Image caption بسیاری از تظاهرکنندگان بومی سرآذین‌های سنتی به سر داشتند
حق نشر عکس EPA
Image caption به گفته پلیس درگیری زمانی شروع شد که تعدادی از تظاهرکنندگان در صدد برآمدند به پلکان ورودی مجلس نزدیک شوند
حق نشر عکس EPA
Image caption بعضی از تظاهرکنندگان تیر و کمان به همراه داشتند
حق نشر عکس EPA
Image caption پلیس اعلام کرد که تیرهایی که از کمان بومیان پرتاب شد به کسی صدمه نزد
حق نشر عکس AFP
Image caption ماموران پلیس ضد شورشی با استفاده از سپر از پیشروی معترضان جلوگیری کردند
حق نشر عکس Reuters
Image caption تظاهرت کنندگان تابوت‌هایی را به نشانه کشتار مردم بومی با خود حمل می‌کردند
حق نشر عکس Reuters
Image caption پلیس برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد
حق نشر عکس Reuters
Image caption ... و تظاهرات کنندگان هم سعی داشتند کپسول‌های حاوی گاز اشک‌آور را به سوی پلیس بازگردانند

موضوعات مرتبط