تبدیل خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبدیل خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان

خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان تبدیل شده. موج ورود پناهجویان سوری به کشورهای همسایه، محدودیت‌های آنها برای کار کردن و نیاز مفرطشان به پول برای امرار معاش، آنها را به طعمه‌های جذابی برای قاچاقچیان اعضای بدن انسان تبدیل کرده. الکس فورسایت خبرنگار بی‌بی‌سی به لبنان رفته تا با فروشنده‌ها و خریداران اعضای بدن انسان صحبت کند. این گزارش حاوی تصاویریست که ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت‌کننده باشد.