موضع دولت ترامپ در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضع دولت ترامپ در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟

هر بار که انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار می‌شود، جنگ لفظی بین تهران و واشنگتن بالا می‌گیرد. از یک طرف آمریکا فرصت پیدا می‌کند از ایران انتقاد کند که انتخاباتش آزاد نیست؛ و از آن طرف هم ایران، آمریکا را به تلاش برای مداخله در امور داخلی‌اش متهم می‌کند. حالا در اولین انتخابات ایران در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سؤال این است که دولت جدید چه موضعی می گیرد؟ دولتی که بارها به تندی از ایران و توافق هسته‌ای انتقاد کرده. هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.