مکرون: اتحادیه اروپا باید اصلاح شود یا با 'فرگزیت' روبرو ‌شود

امانوئل مکرون حق نشر عکس AFP

امانوئل مکرون، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، به بی بی سی گفته است که اتحادیه اروپا یا باید اصلاحاتی را پذیرا باشد یا درغیر این صورت با احتمال "فرگزیت" (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) روبرو شود. خروج بریتانیا از این اتحادیه به "برگزیت" مشهور شد.

آقای مکرون گفته است که "من طرفدار (اتحادیه) اروپا هستم. در طول مبارزات و تبلیغات انتخاباتی بر ارزش‌ها و سیاست‌های اروپایی تاکید کردم چرا که عقیده دارم این نکات برای مردم فرانسه و موقعیت کشور در دنیا اهمیت دارد."

"اما در عین حال، باید وضعیت را ببینیم، به مردم گوش دهیم. به این نکته توجه کنیم که آنها بسیار خشمگین هستند؛ چرا که ناکارآمدی اتحادیه اروپا دیگر قابل ادامه نیست."

او افزود: "تعهد من، پس از انتخاب شدنم (به عنوان رئیس جمهور فرانسه) این خواهد بود که همزمان اصلاح عمیق اتحادیه اروپا و پروژه‌های اروپایی را به پیش ببرم."

آقای مکرون گفت که اگر او بخواهد اجازه دهد که این اتحادیه بدینگونه عمل کند، چنین اقدامی "خیانت" خواهد بود.

حق نشر عکس EPA

آقای مکرون نامزد میانه‌روی حزب تازه تاسیس "به پیش" فرانسه در حالی این سخنان را گفته است که وی و مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی، پس از پیروزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای رقابت نهایی یکشنبه هفته آینده (۷ مه) با یکدیگر رقابت می‌کنند.

خانم لوپن تبلیغات خود را بویژه در این روزهای پایانی تا رقابت نهایی انتخابات بر احساسات ضد اتحادیه اروپایی در بین رای‌دهندگان معطوف کرده و قول داده است تا درصورت نشستن بر کرسی ریاست جمهوری کشور، همه‌پرسی را در خصوص عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا برگزار کند.

خانم لوپن در بین مناطق کشاورزی و زراعی و بسیاری از مناطق صنعتی سابق در این کشور بادادن وعده کنترل دوباره مرزها و کاهش نرخ مهاجرت طرفدارانی دارد.