حماس اساسنامه‌اش را تغییر داد اما همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حماس اساسنامه‌اش را تغییر داد اما همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد

امروز شصت و نهمین سالگرد برپایی کشور اسرائیل است. هر سال در چنین روزی در اسرائیل مراسم جشن و پایکوبی برگزار می‌شود و ارتش هم این مناسبت را جشن می‌گیرد. امسال همزمان، جنبش فلسطینی حماس یک اساسنامه تازه منتشر کرده و اعلام کرده که همچنان حاضر به پذیرش موجودیت اسرائیل نیست. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می‌دهد.