دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکشنبه برگزار می‌شود. رقابت بین مارین لوپن از حزب راستگرای افراطی جبهه ملی است و امانوئل‌ مکرون، نامزد میانه است.

قبل از دور اول انتخابات، پای صحبت چهار فرانسوی ایرانی تبار نشستیم. حالا از آنها خواستیم نظرهایشان را درباره دو نامزد نهایی بگویند.