یک ماه پس از انفجار شیمیایی شهرک خان شیخون در استان ادلب سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک ماه پس از انفجار شیمیایی شهرک خان شیخون در استان ادلب سوریه

درست یک ماه پیش بود که یک انفجار شیمیایی در شهرک خان شیخون در استان ادلب سوریه رخ داد. حکومت سوریه و متحدانش گفتند مخالفان پشت آن بوده‌اند. اما آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ایش، دمشق را مسبب آن دانستند. این انفجار جان بیش از هشتاد نفر را گرفت، از جمله ۳۰ کودک. یکی از بازماندگان تجربه‌اش را بازگو کرده:‌

موضوعات مرتبط