مرد ۸۵ ساله‌ای که می‌خوست رکوردش را پس بگیرد در کوهپایه اورست مرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرد ۸۵ ساله‌ای که می‌خوست رکوردش را پس بگیرد در کوهپایه اورست مرد

مرد هشتاد و پنج ساله ای که می خواست رکورد مسن ترین فاتح اورست را بشکند، پای کوه اورست مرد. او دومین فردی است که در هفته گذشته در راه فتح اورست جانش را از دست می دهد. نازنین گروسپور گزارش می دهد.