تلاش برای متحد کردن فرانسه؛ چالش بزرگ امانوئل مکرون، ساکن بعدی کاخ الیزه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای متحد کردن فرانسه؛ چالش بزرگ امانوئل مکرون، ساکن بعدی کاخ الیزه

انتخاب امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه با واکنش های زیادی همراه بوده. سیل پیام های تبریک به پاریس می رسند و رهبران کشورهای اروپایی امیدوار به همکاری‌های بیشتر با پاریس‌اند. اما در همین حال پایتخت فرانسه هم صحنه تجمع های اعتراضی بوده.