فیسبوک با اطلاعات شما چه می‌تواند بکند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با اطلاعات شما در فیسبوک چه می‌توان کرد؟

عضویت در فیسبوک کار ساده‌ای است. ثبت نام می‌کنید، برای خودتان نمایه می‌سازید و به دوست و فامیل در سراسر جهان وصل می‌شوید و هر چه که دلتان بخواهد می‌توانید در آن انجام دهید؛ از اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و هنری گرفته تا همرسانی عکس و ویدئوی شیرین‌کاری حیوانات خانگی.

البته کاربران فیس‌بوک بتدریج دریافته‌اند که از فیسبوک برای تبلیغ استفاده می‌شود و مشخص است که نوع تبلیغ هم با فعالیت‌های شما در فیسبوک مرتبط است.

اما اگر بدانید که ممکن است از فیس‌بوک برای تغییر رأی شما در انتخابات استفاده شود چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ اکنون شواهدی مطرح شده که این اتفاق در حداقل دو رویداد مهم سیاسی اخیر جهان افتاده است. اما چگونه می‌شود با استفاده از فیس‌بوک رأی شهروندان را تغییر داد؟ جزئیات را در گزارش داریوش رجبیان ببینید.

موضوعات مرتبط