افزایش شمار پناهجویان از مبدا لیبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شمار پناهجویان از مبدا لیبی

شمار پناهجویان و مهاجرانی که از سواحل لیبی تلاش می‌کنند به اروپا برسند، افزایش چشمگیری داشته. در ۵ ماه گذشته ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال این راه پرخطر را امتحان کرده‌اند. ریتا چاکرابارتی، خبرنگار بی‌بی‌سی، با بعضی از این مهاجران صحبت کرد که به سواحل ایتالیا رسیده‌اند.