شهرداری پاریس قفل‌های عشق را حراج می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهرداری پاریس قفل‌های عشق را حراج می‌کند

هزاران زوج عاشق در پاریس به نشانه عشق خود قفلی را بر ریل‌های یکی از پل‌های معروف پاریس می‌زدند و بعد کلیدش را داخل رودخانه می‌انداختند...حالا شهرداری پاریس تصمیم گرفته که این قفل‌ها را جمع کند و به چوب حراج به آنها بزند. تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط