جاستین ترودو و پسر سه ساله‌اش در دفتر نخست وزیری کانادا

حق نشر عکس Justin Trudeau

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا با آوردن فرزند سه ساله‌اش به دفتر کارش، به سایر رهبران جهان نشان داده که چگونه بار دیگر محبوب شود.

وظایف کاری او هرگز به پایان نمی رسد.

حتی در روزی که او باید در یک جلسه حزبی و در مجلس عوام شرکت کند و در نشستی با روسای دانشگاهها حضور داشته باشد، باز هم فرصت بازی کردن با پسرش را پیدا می کند.

حق نشر عکس Justin Trudeau

البته انتشار این عکس ها اولین باری نیست که باعث می شود که توجه جهانیان به این سیاستمدار۴۵ ساله جلب شود.

سیاست هایش در پذیرش پناهجویان سوری، حضور در یکی از راهپیمایی های همجنسگرایان و آشکارا اعلام کردن که یک فمینیست است، پیش از این هم با استقبال هواداران آقای ترودوروبرو شده بود

حق نشر عکس Justin Trudeau

موضوعات مرتبط