چرا اختلاف سنی رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش بحث‌براگیز شده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا اختلاف سنی رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش بحث‌برانگیز شده؟

امروز امانوئل مکرون در حالی قدرت را تحویل گرفت که تا سه سال پیش کسی او را نمی‌شناخت. او یک سال پیش حزب خودش را پایه گذاشت و در نهایت رئیس جمهوری پنجمین قدرت اقتصادی جهان شد. اما فقط سابقه امانوئل مکرون ۳۹ ساله در سیاست فرانسه نیست که مورد توجه است، ازدواج او با بریژیت ۶۴ ساله هم بحث های زیادی ایجاد کرده. عاصفه برات گزارش می‌دهد.