اتهامات مالی علیه رئیس جمهور برزیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهامات مالی علیه رئیس جمهور برزیل

هنوز یکسال از ریاست جمهوری میشل تمر در برزیل نگذشته، بعضی از مقامهای این کشور خواهان برکناری او شده‌اند. یک روزنامه مدعی شده آقای تمر به رئیس سابق مجلس حق‌السکوت داده تا در یک پرونده فساد مالی حرفی نزند. رئیس جمهور این ادعا را رد می‌کند. جزئیات بیشتر از باران عباسی

موضوعات مرتبط