استقبال از گروگان‌های بوکو حرام در چیبوک با رقص و موسیقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال از گروگان‌های بوکو حرام در چیبوک با رقص و موسیقی

در نیجریه، تعدادی از گروگان‌های شبه نظامیان بوکوحرام آزاد شدند. افراد آزاد شده دختران دانش آموزی بودند که سه سال پیش در شهرچیبوک در شمال شرقی نیجریه ربوده شدند. آنها حدود چهارده روز پیش و پس از توافق دولت و بوکوحرام آزاد شدند. آلیستر لیت هد، خبرنگار بی بی سی از لحظه دیدار این دختران با خانواده‌هایشان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط