جنجال بر سر اظهارت منسوب به امیر قطر

انتشار اخباری به نقل از امیر و وزیر خارجه قطر جنجال به پا کرده. خبرها را خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده بود، اما بعد گفت که کار هکرها بوده و آنها را تکذیب کرد. در این خبرها، آمده بود که شیخ تمیم، امیر قطر، از معامله تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا و موضعگیری تند علیه ایران انتقاد کرده و وزیر خارجه هم سفیران کشورش را از عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس فرا خوانده است. جزییات بیشتر از مهرداد فرهمند.