پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا؛ داماد ترامپ زیر ذره بین اف بی آی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا؛ داماد ترامپ زیر ذره بین اف بی آی

پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره روابط داماد دونالد ترامپ با روسیه است. اف بی آی میخواهد ببیند آیا روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده یا نه. تحقیقاتی که آقای ترامپ توطئه و دسیسیه چینی علیه خود خوانده. فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد