اعتراض‌ها به کشته شدن ماهی فروش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معترضان مراکشی چه می‌خواهند

در مراکش، اعتراض‌ها علیه دولت ادامه دارد و معترضان همچنان خواهان اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هستند. این در حالی است که رهبر آنها دو روز پیش بازداشت شد. نارضایتی‌ها چند ماه پیش و در اعتراض به مرگ یک ماهی فروش بالا گرفت که ماهی‌هایش را توقیف کرده بودند.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.