دوست سابق بمب گذار کنسرت منچستر، از سلمان عبیدی می گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوست سابق بمب گذار کنسرت منچستر، از سلمان عبیدی می گوید

لیبی از شش سال پیش و پس از سقوط دولت معمر قذافی به هرج و مرج شدیدی دچار شد. وضعیتی که زمینه را برای فعالیت گروه‌های افراط گرا فراهم کرد. از جمله این گروه‌ها داعش بود که شروع کرد به جذب جوانانی مثل سلمان عبیدی بمبگذار منچستر . کوئنیتن سامرویل خبرنگار بی‌بی‌سی با یکی از دوستان سابق سلمان عبیدی صحبت کرده که اهل منچستر است و برای نبرد با داعش به لیبی سفر کرده. در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می‌شود و صحنه‌هایی دارد که ممکن است برای بعضی ناراحت کننده باشد.