مکث مقام آمریکایی در مقایسه ایران و عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکث مقام آمریکایی در مقایسه ایران و عربستان

استوارت جونز، از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، هنگام پاسخ به خبرنگاران در مواجهه با سوالی در مورد دموکراسی و عربستان تقریبا ۲۰ ثانیه سکوت می‌کند.

دیو کلارک، خبرنگار خبرگزاری فرانسه از این مقام پرسید وزیر خارجه آمریکا از چگونگی انتخابات و وضعیت دموکراسی در ایران انتقاد کرده، در حالی که در کنار مقام‌های سعودی ایستاده بوده، از نظر وزارت خارجه آمریکا وضعیت دموکراسی در عربستان چگونه است؟

مقام وزارت خارجه در پاسخ به این سوال ۲۰ ثانیه مکث می‌کند تا پاسخ دهد.