داستان دنباله دار جنگ و صلح
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان دنباله دار جنگ و صلح

یک پژوهش درباره وضعیت جنگ و صلح در جهان نشان می‌دهد که پارسال اوضاع از نظر پرهیز از خشونت و خونریزی نسبت به سال قبلش تغییر ناچیزی داشته. آنچه در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته میزان خشونت و جنگ و هزینه‌های آن بر اقتصاد جهان است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.